MBTI @ 職場溝通

日期: 
2009-10-27 (週二)
2009-11-03 (週二)
2009-11-10 (週二)
2009-11-17 (週二)

A:點解次次開會問佢意見都唔出聲?
B:老闆成日同我講公司發展方向,不如講具體一啲想我做乜仲好!
C:佢做嘢一啲計劃都無,同佢合作真係好激氣!

職場上每個人的性格及處事方式各有不同,往往在溝通和合作時會出現磨擦,影響合作關係。課程會讓你了解自己與別人性格的不同之處,掌握改善職場溝通技巧及人際關係的秘訣。

時間: 星期二 7:30-9:30pm

講員: 李偉堂先生 ( MBTI ® 性格類型發展執行師 )

參加者需繳付 $250 為訂購性格評估問卷及認識性格書籍之用。

優惠:參加者可獲贈免費參加「做個明智投資者」投資講座